Асанов Авазбек Раимжанович

Асанов Авазбек Раимжанович

башчы

Телефон: +996 (3222) 2-32-56
Email: asanov@oshbilim.kg

Байзаков Жеңиш Каарбаевич

Байзаков Жеңиш Каарбаевич

башчынын орун басары

тел: 03222 2 58 77
Email: jenishbay@gmail.com

Асанов Авазбек Раимжанович

Асанов Авазбек Раимжанович

башчы

Телефон: +996 (3222) 2-32-56
Email: asanov@oshbilim.kg

Байзаков Жеңиш Каарбаевич

Байзаков Жеңиш Каарбаевич

башчынын орун басары

тел: 03222 2 58 77
Email: jenishbay@gmail.com

Асанов Авазбек Раимжанович

Асанов Авазбек Раимжанович

башчы

Телефон: +996 (3222) 2-32-56
Email: asanov@oshbilim.kg

Байзаков Жеңиш Каарбаевич

Байзаков Жеңиш Каарбаевич

башчынын орун басары

тел: 03222 2 58 77
Email: jenishbay@gmail.com

Асанов Авазбек Раимжанович

Асанов Авазбек Раимжанович

башчы

Телефон: +996 (3222) 2-32-56
Email: asanov@oshbilim.kg

Байзаков Жеңиш Каарбаевич

Байзаков Жеңиш Каарбаевич

башчынын орун басары

тел: 03222 2 58 77
Email: jenishbay@gmail.com